K Belgeleri

K Belgeleri Genel Bilgi

K TÜRÜ YETKİ BELGESİ

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • K1 – K1* yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • K2 – K2* yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

MEVCUT K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz. Aksi durumda yetki belgeniz iptal olacaktır.

 

YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ

Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden başlayarak belge süresinin bitiminden 540 gün sonrasına kadar 5 yıl süreli ücretli yenileme yapılmaktadır.

  • 270 takvim günü içinde Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %5 ‘i alınarak,
  • 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %25 ‘i alınarak, yenileme yapılmaktadır.
  • 540 günlük süre içerisinde belgesini yeniletmeyenlerin K yetki belgesi iptal olacaktır.

YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTTİKTEN SONRAKİ 540 GÜNLÜK YENİLEME SÜRESİ, SADECE YETKİ BELGESİ YENİLEME HAKKI OLUP; BU SÜRELER BU DURUMDAKİ KİŞİLERE FAALİYETTE BULUNMA HAKKI VERMEZ.

2020 K türü Yetki Belgeleri Ücret Tarifesi

 

K-1 İşlemleri

K-1 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K-1 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 

K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopisi

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu (aslı)  ve (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)

7-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Sabıka kaydı)(aslı)

K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

7-Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

 

K-1 Yıldızlı İşlemleri

Yıldızlı K-1 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Yıldızlı K-1 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 

YILDIZLI K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopisi

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu (aslı)  ve (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)

7-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Sabıka kaydı)(aslı)

YILDIZLI K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı)  (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

7-Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

K-2 İşlemleri

 K-2 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 K-2 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 

K-2 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopisi

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (aslı)

6-İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)

K-2 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)

K-2 Yıldızlı İşlemleri

Yıldızlı K-2 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Yıldızlı K-2 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 

YILDIZLI K-2 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopisi

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (aslı)

6-İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)

YILDIZLI K-2 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6-En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)   

K-3 İşlemleri

K-3 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K-3 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

 

K-3 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopisi

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, Oda Kayıt belgesi (aslı) ve (Sermaye en az 5.000 TL olacak)

6-İmza Beyannamesi aslı (Kayıtlı olduğu Odadan temin edilebilir veya Noterden alınabilir) (aslı)

7-Yeni tarihli adli sicil belgesi aslı (Sabıka kaydı)(aslı)

K-3 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2-Başvuru Formu (Ulaştırma Bakanlığı Kara Yolları Genel Müdürlüğü Başvuru Formu)

2-Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3-Araç Ruhsat Fotokopileri 4 yüzü bir sayfada fotokopilerinin gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm araçların)

4-Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5-Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı)  ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 5.000 TL olacak)

6-En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

7-Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

Diğer İşlemler

Araç Düşüm Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Araç Ekleme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Araç Ekleme ve Düşme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K Belgesi Devir Dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.

K Belgesi İptali Oda Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K Belgesi Tür Değişikliği Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

Sivas Bölge'den dosya talebi için Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.