2020 yılı askıya alma işlemleri ile ilgili üyelerimize önemli duyuru
27 Ocak 2020, 16:54

5174 Sayılı Kanunun 10. ve Oda Muamelat yönetmeliğinin 14.maddesi gereği Odalar, her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir.  Buna göre içinde bulunan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği Yönetim Kurulu Kararı ile askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar. 2018 yılı ve 2019 yılı aidat borcunu ödemeyen Üyelerimizin üyeliklerinin  askıya alınmaması için aidat borçlarını 31 OCAK 2020 tarihine kadar ödemeleri ve  adres bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.