Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09 Ocak 2020, 00:00

12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 2008 ve sonrası model araçlar, 10/7/2020 tarihine kadar.”  dijital takograf ile değiştirilmesi zorunlu olacağı düzenlenmektedir. 

İlgili üyelerimize duyurulur.