Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Sağlanacak Desteklere Yönelik Uygulama Esasları
17 Şubat 2021, 00:00

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin 17 Şubat 2021 gün ve 31398 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Tebliğe Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız